Hotline: 0204.625.6666 - 0983.83.11.83

Chủ nhật, Ngày 20/10/2019
Kế hoạch cá nhân | online.edu.vn

Kế hoạch cá nhân

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều khác biệt. Vì vậy, tại AIK, chúng tôi có có những kế hoạch riêng để phát huy tiềm năng của từng trẻ.