Hotline: 0204.625.6666 - 0983.83.11.83

Thứ tư, Ngày 08/04/2020

Kế hoạch cá nhân

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều khác biệt. Vì vậy, tại AIK, chúng tôi có có những kế hoạch riêng để phát huy tiềm năng của từng trẻ.