Hotline: 0204.625.6666 - 0983.83.11.83

Thứ bảy, Ngày 08/05/2021

Khác

Tuyển dụng

Monday, April 27, 2020 - 11:15

ASEAN SCHOOLS TUYỂN DỤNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM 2020

Tags: 

Tầm nhìn- sứ mệnh- giá trị cốt lõi

Monday, October 14, 2019 - 11:10

Trở thành hệ thống trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam. Trên nền tảng kế thừa và phát huy giá trị, bản sắc của nền giáo dục nước nhà đồng thời hội nhập và chắt lọc tinh hoa của các nền giáo dục tiên tiến khác trên thế giới. AIK cam kết tạo dựng một nền giáo dục vì hòa bình, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng từng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ từ đó giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản thân, giúp các em thành công ở bậc học cao hơn, từ đó xây dựng nền tảng học tập suốt đời để trở thành những công dân tinh hoa của Việt Nam.

Tags: 
Subscribe to RSS - Khác