Hotline: 02043.501.555 - 0983.83.11.83

Chủ nhật, Ngày 13/06/2021

Lựa chọn AIK

Sức khỏe & An toàn

Friday, July 5, 2019 - 10:26

AIK hiểu bé là điều quý giá nhất trên thế giới đối với bạn. Do vậy, vấn đề sức khoẻ và an toàn luôn được chúng tôi đặc biệt coi trọng.

Ngôi nhà thứ 2

Friday, July 5, 2019 - 10:25

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con trẻ. Cùng với gia đình, AIK tạo ra sự thống nhất trong phương pháp giáo dục, tạo điều kiện cho việc hình thành những nhân cách tốt ở trẻ

Kế hoạch cá nhân

Friday, July 5, 2019 - 10:24

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều khác biệt. Vì vậy, tại AIK, chúng tôi có có những kế hoạch riêng để phát huy tiềm năng của từng trẻ.

Subscribe to RSS - Lựa chọn AIK