Hotline: 0204.625.6666 - 0983.83.11.83

Thứ hai, Ngày 12/04/2021

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh đã có những dấu hiệu khả quan hơn, các bé sẽ được quay trở lại trường học trong thời gian sớm nhất. Để chuẩn bị tốt nhất cho các con có thể quay trở lại trường học, trường mầm non QT ASEAN xin lưu ý với Quý phụ huynh như sau:

Trẻ em không phải là một người lớn trong hình dạng thu nhỏ, phẩm chất của trẻ không phải là phiên bản giảm bớt những phẩm chất của người lớn. Trong mỗi đứa trẻ, cuộc sống riêng của chúng đều đang phát triển và có những ý nghĩa riêng. Bản thân mỗi đưa trẻ đều sinh ra là một bản thể, chúng là phiên bản tốt nhất của chính nó, kể cả những em bé sinh đôi cùng trứng, được giáo dục bởi cùng một gia đình và học trong cùng một ngôi trường thì cũng không thể giống nhau về tính cách, hành vi, lối ứng xử.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.